Зареждам...
Водопад Кадемлийско пръскало води началото си от река Kадемлийска, която от своя страна е десен приток на река Тъжа. Кадемлийското пръскало се извисява на 1500м височина, в сърцето на връх Триглав в Средна Стара планина. Височината на водния мад е 70м,, като бурната водна струя се спуска по отвесните скали и създава невероятно красива гледка. Кадемлийското пръскало е един от най-високите, а също така и един от най-красивите водопади у нас. Русалийски проход

Връх Русалка /Марагидик 1889м/ - поход 1ч и 15мин е връх в Стара планина, над Априлци, другото му известно име е „Русалка“. Върхът е разположен северно от централното било и се вижда от цялото северно подножие на планината източно от прохода Беклемето. От върха се открива широка панорама към цялото поречие на река Видима и град Априлци, към част от Северния Джендем и Предбалкана.. Западно от него е разположена седловината, през която Русалиийският проход се прехвърля от Северна в Южна България.


Масив Триглав - Името „Триглав“ е свързано с характерните три последователно разположени върха: Голям Кадемлия (2275,4 м),разположен в северната му част, Малък Кадемлия (2225,7 m) и Пиргос (2195,2 m). След връх Пиргос билото постепенно приема югоизточна посока и преминава през върховете Зли Връх (2196,9 m) и Танастепе (1874,9 m)


Връх Ботев - поход 4,5 - 5ч  е най-високият връх в Стара Планина с надморска височина 2376 м. Намира се в община Карлово, Пловдивска област. До 1950 г. се нарича Юмрукчал и Фердинандов връх (наречен на Фердинанд I), след това е преименуван в чест на Христо Ботев.Водопад Видимско пръскало

Резерват Северен Джендем
 - резерватът с най-голяма средна надморска височина в парка. Резерват Северен Джендем е създаден на 30 септември 1983г. с цел опазването на няколко отделни екосистеми, както и на скалните и карстови образувания, които могат да се видят тук. Защитената територия има площ от над 1600 хектара.

Северен Джендем обхваща водосборния басейн на река Видима, както и северните склонове на Стара планина, разположени над тази река. На територията на резервата се намират ниските и средните части от склоновете на връх Ботев. Релефът е силно разчленен и богат на скални форми, които често са труднопроходими. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви.